picture x

Αθήνα 30 Μαρτίου 2022

 

Υπογραφή Τροποποίησης Σύμβασης Θριασίου

 

Ολοκληρώθηκε η υπογραφή της τροποποίησης σύμβασης του Θριασίου 1, ακίνητο της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε, που αποτελεί θυγατρική του Υπερταμείου με στόχο την ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο. Η σύμβαση υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο ΣταΪκούρα, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή με εκπροσώπηση της ΓΑΙΑΟΣΕ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη.

Στη διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης συμμετείχαν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ κ. Περικλής Νικολάου, ο Πρόεδρος  της ΘΕΚ Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος της Goldair κ. Καλλίνικος Καλλίνικος, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ κ. Αθανάσιος Ψαθάς.

Το νέο εμπορευματικό κέντρο Θριάσιο 1, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα logistics στη χώρα.  Το έργο αφορά στη μελέτη και κατασκευή του πρώτου Logistics Park στην Ελλάδα και θα περιλαμβάνει συνολικά 235.000 τ.μ. στεγασμένων αποθηκών και γραφείων, 250.000 παλετοθέσεις, 4.000 θέσεις αυτοκινήτων και 120 θέσεις φορτηγών σε μια έκταση 588 στρεμμάτων.

Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 3 έως 5 χιλιάδες θέσεις εργασίας και το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε ~150 εκατομμύρια ευρώ.

Οι μεταφορικές συνδέσεις (οδικές και σιδηροδρομικές) η πρόσβαση στο λιμάνι του Ν. Ικονίου και η σύνδεσή του με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το καθιστούν ιδανικό κόμβο των εμπορευματικών μεταφορών στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η τροποποίηση υπεγράφη έπειτα και από την σχετική έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προβλέπει σημαντικά οφέλη για το δημόσιο και την ΓΑΙΑΟΣΕ, καθώς η σύμβαση τροποποιείται στα εξής σημεία:

  1. Μειώνει τη διάρκεια παραχώρησης από 60 στα 37 χρόνια

  2. Διπλασιάζει το αρχικώς προβλεπόμενο «εφάπαξ αντάλλαγμα» των 10 εκατομμυρίων ευρώ σε «αρχικό αντάλλαγμα» 10 εκατομμυρίων ευρώ συν μια πρόσθετη δόση 10 εκατομμυρίων ευρώ να καταβάλλεται στο 8ο έτος της παραχώρησης.

  3. Αυξάνει την ετήσια πληρωμή προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ από 2,51% επί των ακαθαρίστων ετησίων εσόδων του παραχωρησιούχου, σε 5%

  4. Διπλασιάζει το ποσό της ελάχιστης ετήσιας πληρωμής από 350.000 ευρώ σε 700.000 ευρώ

  5. Προβλέπει επίσης επιπρόσθετους όρους διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και ρυθμίσεις πολεοδομικού και λειτουργικού χαρακτήρα.

Η υπογραφή κλείνει οριστικά μια μακρά περίοδο καθυστερήσεων και θέτει πλέον σε τροχιά υλοποίησης ένα σημαντικό έργο υποδομής για την αναβάθμιση και προώθηση των logistics. Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ κ. Περικλής Νικολάου «Με την επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος στο Θριάσιο δημιουργείται πλέον μια νέα δυναμική στο χώρο των κρίσιμων υποδομών. Το Θριάσιο 1 θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίγο ενός ολοκληρωμένου συστήματος εμπορευματικής μεταφοράς. Επόμενο και εξίσου σημαντικό  θα είναι το εμπορευματικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, επίσης ακίνητο του χαρτοφυλακίου της ΓΑΙΑΟΣΕ».

Από την πλευρά του,  ο Πρόεδρος της ΓΑΙΑΟΣΕ κ. Κωνσταντίνος Κεσεντές τόνισε «Με την εκκίνηση της επένδυσης στο Θριάσιο 1 θεμελιώνεται σε στέρεες βάσεις η συμβολή της ΓΑΙΑΟΣΕ για την ανάδειξη της χώρας σε διεθνή κόμβο logistics. Παράλληλα το θετικό αποτύπωμα του Θριασίου 1 στο περιβάλλον δια μέσου της προώθησης των πράσινων μεταφορών και των πράσινων κτηρίων, όπως επίσης στην κοινωνία με τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας αποτελεί τμήμα της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που έχει υιοθέτηση η ΓΑΙΑΟΣΕ και το Υπερταμείο.».

Η ΓΑΙΑΟΣΕ, που αποτελεί θυγατρική του Υπερταμείου από το 2018, διαχειρίζεται σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου και αναλαμβάνει τη διαχείριση και εκμετάλλευση σιδηροδρομικών ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, τη δημιουργία και εν γένει εκμετάλλευση εμπορευματικών κέντρων, καθώς και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχοντας ήδη κατασκευάσει δύο φωτοβολταϊκά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 1,2 ΜW.  Η εταιρεία έχει ως αποστολή την ενίσχυση των εσόδων και τη διατήρηση ή/και επαύξηση της αξίας της περιουσίας που διαχειρίζεται, καθώς και τη συνεισφορά στη γενικότερη αναπτυξιακή προοπτική και ανταγωνιστικότητα της χώρας.