ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ

 

  • Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κεσεντές

Γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου συμμετείχε σε μεταπτυχιακό ερευνητικό πρόγραμμα στα Νευρωνικά Δίκτυα. Συνιδρυτής και επί δεκαπέντε έτη Διευθύνων Σύμβουλος της Knowledge AΕ, εταιρείας πληροφορικής με εξειδίκευση στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας και ομιλίας, καθώς και στα μεγάλης κλίμακας κατανεμημένα συστήματα πληροφορικής. Το 2003 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην εταιρεία Πιστοποιήσεων ECDL Hellas ΑΕ, η οποία το 2009  μετασχηματίζεται με βάση την καινοτομία και την τεχνολογία, σε εταιρεία παροχής Πιστοποιήσεων διεθνούς εμβέλειας, με την επωνυμία PeopleCert. Διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και COO/CTO του Ομίλου PeopleCert (2009-2018) και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PeopleCert Global Services ΑΕ (2016-2018). Επίσης έχει διατελέσει Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης (HellasCert) και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

 

  • Διευθύνων Σύμβουλος , Παναγιώτης Μπαλωμένος

  • Μέλος, Βασίλειος Αλεβιζάκος

  • Μέλος, Νικόλαος Ζέρβας

  • Μέλος, Χριστίνα – Διονυσία Σαραντίδου

  • Μέλος, Αθανάσιος Χονδρογιάννης

Γεννήθηκε το 1973. Είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται από το 1997 με μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων. Είναι εργολάβος δημοσίων έργων, κυρίως σε έργα οικοδομικά και πρασίνου. Έχει ασχοληθεί με την κατασκευή έργων παραγωγής ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές. Είναι ελεγκτής δόμησης καθώς και ενεργειακός επιθεωρητής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι εκτιμητής ακινήτων, αρχικά συνεργαζόμενος με την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και στην συνέχεια με την Alpha Bank.