ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ

 

  • Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κεσεντές

Γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου συμμετείχε σε μεταπτυχιακό ερευνητικό πρόγραμμα στα Νευρωνικά Δίκτυα. Συνιδρυτής και επί δεκαπέντε έτη Διευθύνων Σύμβουλος της Knowledge AΕ, εταιρείας πληροφορικής με εξειδίκευση στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας και ομιλίας, καθώς και στα μεγάλης κλίμακας κατανεμημένα συστήματα πληροφορικής. Το 2003 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην εταιρεία Πιστοποιήσεων ECDL Hellas ΑΕ, η οποία το 2009  μετασχηματίζεται με βάση την καινοτομία και την τεχνολογία, σε εταιρεία παροχής Πιστοποιήσεων διεθνούς εμβέλειας, με την επωνυμία PeopleCert. Διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και COO/CTO του Ομίλου PeopleCert (2009-2018) και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PeopleCert Global Services ΑΕ (2016-2018). Επίσης έχει διατελέσει Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης (HellasCert) και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

 

  • Διευθύνων Σύμβουλος, Περικλής Νικολάου

Γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1988), κάτοχος Master of Engineering (1991) και PhD (1994) στη Μεταλλουργία και Επιστήμη Υλικών του Carnegie Mellon University (USA). Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Σκωτίας (2003). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994 ως ερευνητής στο US Air Force Research Laboratory. Από то 1999 κατείχε διάφορες θέσεις μηχανικού σε βιομηχανίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο σε τοπικές όσο και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τα τελευταία 10 περίπου χρόνια έχει συνεχίσει την καριέρα του κατέχοντας  ανώτατες διοικητικές θέσεις όπως, Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Lafarge Beton А.Е. και στην εταιρεία Mermeren Kombinat. Επιπλέον έχει συγγράψει ένα βιβλίο, περισσότερα από 60 επιστημονικά άρθρα και είναι μέλος επιστημονικών και κοινωνικών οργανισμών.

 

  • Μέλος , Ιωάννα Δούνια

“”

 

  • Μέλος, Κωνσταντίνος Σταυρίδης

Γεννήθηκε το 1950. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει αποκτήσει MSc in Advanced Chemical Engineering and Economics (University of Aston, UK). Έχει πλέον των 40 ετών εμπειρία στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συμμετέχοντας στην ανώτατη διοίκηση στους τομείς των χρηματοδοτήσεων, της κεφαλαιαγοράς και της παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου. Από το 2002 έως το 2016 εργάσθηκε στη Διεύθυνση Μεγάλων Έργων της Εθνικής Τράπεζας, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου και άλλων δημόσιων οργανισμών, σχετικά με μεγάλα έργα παραχώρησης (Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Αττική Οδός, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) και έργα ΣΔΙΤ. Διετέλεσε Fund Manager τεσσάρων Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης με στόχο την βελτίωση  αστικών υποδομών στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA (Joint European Support for Sustainable development in City Areas) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποίησε η ΕΤΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επιπλέον, έχει διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας καθώς και άλλων εταιρειών μετοχικού ενδιαφέροντος του Ομίλου.

 

  • Μέλος, Αθανάσιος Χονδρογιάννης

Γεννήθηκε το 1973. Είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται από το 1997 με μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων. Είναι εργολάβος δημοσίων έργων, κυρίως σε έργα οικοδομικά και πρασίνου. Έχει ασχοληθεί με την κατασκευή έργων παραγωγής ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές. Είναι ελεγκτής δόμησης καθώς και ενεργειακός επιθεωρητής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι εκτιμητής ακινήτων, αρχικά συνεργαζόμενος με την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και στην συνέχεια με την Alpha Bank.