ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ

 

  • Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κεσεντές

Γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου συμμετείχε σε μεταπτυχιακό ερευνητικό πρόγραμμα στα Νευρωνικά Δίκτυα. Συνιδρυτής και επί δεκαπέντε έτη Διευθύνων Σύμβουλος της Knowledge AΕ, εταιρείας πληροφορικής με εξειδίκευση στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας και ομιλίας, καθώς και στα μεγάλης κλίμακας κατανεμημένα συστήματα πληροφορικής. Το 2003 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην εταιρεία Πιστοποιήσεων ECDL Hellas ΑΕ, η οποία το 2009  μετασχηματίζεται με βάση την καινοτομία και την τεχνολογία, σε εταιρεία παροχής Πιστοποιήσεων διεθνούς εμβέλειας, με την επωνυμία PeopleCert. Διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και COO/CTO του Ομίλου PeopleCert (2009-2018) και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PeopleCert Global Services ΑΕ (2016-2018). Επίσης έχει διατελέσει Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης (HellasCert) και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

 

  • Διευθύνων Σύμβουλος, Περικλής Νικολάου

Γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1988), κάτοχος Master of Engineering (1991) και PhD (1994) στη Μεταλλουργία και Επιστήμη Υλικών του Carnegie Mellon University (USA). Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Σκωτίας (2003). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994 ως ερευνητής στο US Air Force Research Laboratory. Από то 1999 κατείχε διάφορες θέσεις μηχανικού σε βιομηχανίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο σε τοπικές όσο και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τα τελευταία 10 περίπου χρόνια έχει συνεχίσει την καριέρα του κατέχοντας  ανώτατες διοικητικές θέσεις όπως, Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Lafarge Beton А.Е. και στην εταιρεία Mermeren Kombinat. Επιπλέον έχει συγγράψει ένα βιβλίο, περισσότερα από 60 επιστημονικά άρθρα και είναι μέλος επιστημονικών και κοινωνικών οργανισμών.

 

  • Μέλος (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου), Παναγιώτης Βαλαντάσης

Γεννήθηκε το 1964. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος MSc του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων. Διαθέτει επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου Λογιστή-Ελεγκτή (FCCA-UK), Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA) και Ελεγκτή Συστημάτων Πληροφορικής (CISA). Με εμπειρία άνω των 25 ετών σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, καθώς και σε Διευθυντικές θέσεις σε μεγάλους οργανισμούς,  έχει εξειδικευθεί σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων,  συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης. Από το 2001 έως το 2017 κατείχε τη θέση του Διευθυντή του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Σήμερα, ως αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, υποστηρίζει την ανάπτυξη  των λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα.

 

  • Μέλος, Κωνσταντίνος Σταυρίδης

Γεννήθηκε το 1950. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει αποκτήσει MSc in Advanced Chemical Engineering and Economics (University of Aston, UK). Έχει πλέον των 40 ετών εμπειρία στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συμμετέχοντας στην ανώτατη διοίκηση στους τομείς των χρηματοδοτήσεων, της κεφαλαιαγοράς και της παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου. Από το 2002 έως το 2016 εργάσθηκε στη Διεύθυνση Μεγάλων Έργων της Εθνικής Τράπεζας, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου και άλλων δημόσιων οργανισμών, σχετικά με μεγάλα έργα παραχώρησης (Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Αττική Οδός, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) και έργα ΣΔΙΤ. Διετέλεσε Fund Manager τεσσάρων Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης με στόχο την βελτίωση  αστικών υποδομών στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA (Joint European Support for Sustainable development in City Areas) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποίησε η ΕΤΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επιπλέον, έχει διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας καθώς και άλλων εταιρειών μετοχικού ενδιαφέροντος του Ομίλου.

 

  • Μέλος, Αντώνης Ροβολής

Γεννήθηκε το 1962. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει αποκτήσει ΜΑ σε Urban and Regional Studies (University of Sussex, UK) και PhD από το London School of Economics (UK). Σήμερα είναι καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου με έμφαση στην Οικονομική των Αστικών Κέντρων στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και Δ/ντής του Επιστημονικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Queen Mary College και επιστημονικός ερευνητής στα πανεπιστήμια McGill, Concordia, Université du Québec, York University (Canada) και στο University of Toronto. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης ακαδημαϊκής του καριέρας  έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μαθήματα όπως η Οικονομική Αστικών Κέντρων, η Οικονομική Ακίνητης Περιουσίας, η Διοίκηση Ακίνητης Περιουσίας, η Αξιολόγηση Επενδύσεων, οι Μηχανισμοί Δημοσιονομικών Εσόδων και οι  Πολιτικές Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και έχει διοργανώσει πολλά επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

  • Μέλος, Στέφανος Ξεκαλάκης

Αιρετό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το Νοέμβριο του 2019, εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24 Δεκεμβρίου 1975. Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο πρόγραμμα «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κατά το παρελθόν, εργάστηκε στον τομέα των μελετών δημοσίων έργων (Τοπογραφικές μελέτες για τμήματα της Εγνατίας Οδού, το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο, το Εθνικό Κτηματολόγιο, κ.α.). Σήμερα προΐσταται της Διεύθυνσης Μητρώου και Παρακολούθησης Ακίνητης Περιουσίας της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Διετέλεσε, επί 11 χρόνια, αιρετό μέλος της Διοίκησης του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Πρόεδρος του Επιστημονικού Φορέα την περίοδο 2009-2013. Αιρετό μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Επιμελητής της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Α.Τ.Μ. (2014-2016). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε. (2008-2010) και του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων (2013). Από τον Ιούνιο του 2009, συμμετέχει σε όλες τις Διεπιστημονικές Επιτροπές που έχει συγκροτήσει το Τ.Ε.Ε. για θέματα σύνταξης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου.

 

  • Μέλος, Αθανάσιος Χονδρογιάννης

Γεννήθηκε το 1973. Είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται από το 1997 με μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων. Είναι εργολάβος δημοσίων έργων, κυρίως σε έργα οικοδομικά και πρασίνου. Έχει ασχοληθεί με την κατασκευή έργων παραγωγής ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές. Είναι ελεγκτής δόμησης καθώς και ενεργειακός επιθεωρητής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι εκτιμητής ακινήτων, αρχικά συνεργαζόμενος με την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και στην συνέχεια με την Alpha Bank.