Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, που δραστηριοποιείται στη διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας (εκτάσεις και κτίρια) και του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.

Παρουσιάζει σημαντική κερδοφορία, χωρίς να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σημαντική παράμετρος για τις επιχειρηματικές αποφάσεις που λαμβάνει είναι, μεταξύ άλλων, και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις περιοχές αναπτυξιακών δράσεων / παρεμβάσεων που επιχειρεί η ΓΑΙΑΟΣΕ.

Εκτός από τη διαχείριση των ακινήτων και του τροχαίου υλικού, οι δράσεις της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. επικεντρώνονται και στην προστασία του περιβάλλοντος στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην μείωση των εκπομπών αερίων, με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών, καθώς και με έργα βέλτιστης διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων»