Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λειτουργεί από το 2015 ως διαχειριστής του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Στόχος της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι η αξιοποίηση του τροχαίου υλικού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ούτως ώστε στο άμεσο μέλλον το ελληνικό σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό να είναι απόλυτα ανταγωνιστικό των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Στο πλαίσιο αυτό η ΓΑΙΑΟΣΕ  προγραμματίζει να επενδύσει τα επόμενα έτη σημαντικούς πόρους για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού. Τα οφέλη από τις επενδύσεις αυτές,  θα είναι πολλαπλά σε ότι αφορά τις υπηρεσίες στους πολίτες, στη μεταφορά εμπορευμάτων και στο περιβάλλον.

Ο στόλος που διαχειρίζεται, αποτελείται από 3752 οχήματα (κινητήριες μονάδες καθώς και εμπορευματικά και επιβατικά οχήματα). Το μεγαλύτερο μέρος του σιδηροδρομικού αυτού τροχαίου υλικού,  μισθώνεται και χρησιμοποιείται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. H ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι σε επαφή και με άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτό για επιπλέον εμπορική αξιοποίηση του.                                                             .

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της, για την βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, η ΓΑΙΑΟΣΕ A.E. έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

  • Καταγραφή και αξιολόγηση του τροχαίου υλικού που διαχειρίζεται.
  • Χαρακτηρισμό τροχαίου υλικού ως άχρηστο και ενεργοποίηση διαδικασιών για την εκποίηση του.
  • Μίσθωση άχρηστου τροχαίου υλικού είτε σε ιδιώτες είτε σε εταιρείες.
  • Μίσθωση τροχαίου υλικού σε σιδηροδρομικές εταιρείες. Ανακατασκευή μονάδων τροχαίου υλικού που θα χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες αυτές.
  • Ανάλυση και αξιολόγηση των αναγκών της διεθνούς σιδηροδρομικής αγοράς και διερεύνηση μεθόδων κάλυψής τους.
  • Εύρεση χώρων φύλαξης και στάθμευσης τροχαίου υλικού με ταυτόχρονη διερεύνηση ενδεχόμενων δυνατοτήτων χρηματοδότησης υλοποίησης τέτοιων υποδομών μέσα από Ευρωπαϊκά προγράμματα.
  • Υποβολή πρότασης για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με εφαρμογές στο τροχαίο υλικό για χρηματοδότηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να μισθώσετε τροχαίο υλικό που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ παρακαλούμε, πατήστε εδώ  για να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας και το αίτημά σας για περισσότερες πληροφορίες.