Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. δραστηριοποιείται ενεργά και δυναμικά στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ. Έχει κατασκευάσει στο Θριάσιο Πεδίο δύο φωτοβολταϊκά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,2 Μw με ίδια κεφάλαια. Τα ετήσια έσοδα από την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος ανέρχονται σε € 400.000, συμβάλλοντας ουσιαστικό στην αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας . Το ένα από το δυο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 1 ΜW είναι από τα μεγαλύτερα σε στέγη κτιρίου στην Αττική και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Επιπλέον έχει εκμισθώσει τη στέγη ενός κτιρίου της σε ιδιώτες επενδυτές για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 100KW.

Επίσης έχουν κατατεθεί 6 προτάσεις για κατασκευή πάρκου ανεμογεννητριών στη περιοχή του Κιλκίς συνολικής ισχύος 600 Κw χρηματοδοτούμενο από ίδια κεφάλαια.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει έρευνα αιολικού δυναμικού στο Νομό ‘Έβρου καθώς και έρευνα αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού στα ακίνητα κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου.