Η ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων Συνδυασμένων Μεταφορών αποτελεί σημαντική ευκαιρία για αύξηση του εμπορευματικού σιδηροδρομικού έργου. Βάσει του καταστατικού της ΓΑΙΑΟΣΕ και του ν. 3891/2010 στο αντικείμενο της ΓΑΙΑΟΣΕ περιλαμβάνεται η ίδρυση εμπορευματικών κέντρων συνδυασμένων μεταφορών.

Για την ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων, η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. έχει στην κατοχή της έκταση 588 στρεμμάτων (κατά πλήρη κυριότητα) στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου Αττικής, καθώς και 600 στρεμμάτων περίπου (κατά χρήση) στην περιοχή Διαβατών του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου

Το εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου Πεδίου πρόκειται να κατασκευαστεί σε ακίνητο έκτασης 588 στρεμμάτων περίπου ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Αποτελεί ένα πρωτοποριακό έργο για τα Ελληνικά δεδομένα. Το μεγάλο μέγεθος του (δυνατότητα δόμησης περίπου 240.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων με δυνατότητα παρέκκλισης στη δόμηση και στο ύψος κατόπιν έκδοσης σχετικού ΠΔ), η στρατηγική του χωροθέτηση κοντά στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, οι άψογες οδικές συνδέσεις στους κυρίως οδικούς άξονες, και κυρίως η διασύνδεση του με τον λιμένα του Ν. Ικονίου και το σιδηροδρομικό δίκτυο, αναμένεται να συμβάλει δυναμικά στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών.

image

Σύνδεση Θριασίου Πεδίου με συγκοινωνιακά δίκτυα

image

 Αεροφωτογραφία Ακινήτου Θριασίου Πεδίου κατά τη περίοδο
εκτέλεσης των πρώτων έργων υποδομής

Εμπορευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Με το Νόμο 3534/2007 διατέθηκε κατά χρήση στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. γεωτεμάχιο 600.000 τ.μ. βρισκόμενο στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στον Δήμο Δέλτα, και αποτελεί τμήμα του τέως στρατοπέδου Γκόνου. Το ακίνητο διαθέτει σιδηροδρομική σύνδεση με τον Εμπορικό Σταθμό του ΟΣΕ και τον ΟΛΘ, η οποία όμως έχει εγκαταλειφθεί και απαιτείται η αναβάθμιση της.

Η θέση του ακινήτου, η μεγάλη του έκτασή και η σιδηροδρομική σύνδεση το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για την ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου συνδυασμένων μεταφορών υπερτοπικής σημασίας.

image