ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι 100% μέτοχος των εταιρειών:

  • ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
  • ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.
  • ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ.