Το μεγάλο εύρος χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την πραγματοποίηση μεγάλων ή μικρών αναπτυξιακών έργων.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στοχεύει στην ανάπτυξη:

  1. Μεγάλων Σιδηροδρομικών Σταθμών με τη δημιουργία εμπορικών κέντρων, συγκροτημάτων γραφείων, ξενοδοχείων ή άλλων τουριστικών χρήσεων.
  2. Εμπορευματικών Κέντρων Συνδυασμένων Μεταφορών
  3. Μη σιδηροδρομικών ακινήτων για οποιαδήποτε χρήση
  4. Μικρότερων σιδηροδρομικών σταθμών μέσω αναπτυξιακών δράσεων που συμβάλλουν θετικά στις τοπικές οικονομίες και δημιουργούν προϋποθέσεις άμεσης και έμμεσης απασχόλησης.

Η εταιρεία στοχεύει στη συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές ή/και φορείς τοπικού ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των έργων.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να επενδύσετε στην ανάπτυξη ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ παρακαλούμε, πατήστε εδώ  για να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας και το αίτημά σας για περισσότερες πληροφορίες.