Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 αποφάσισε την διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών, για την εκμίσθωση κτιρίου εμβαδού 36 τ.μ., με κωδικό 202081 στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ, που βρίσκεται εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού Παιανίας-Κάντζας, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.  Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση ακινήτου εντός του Σ.Σ. Παιανίας-Κάντζας (προαστιακός).  Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 661/470026-05 και ΙΒΑΝ GR 3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ  την 7η Νοεμβρίου 2019  και ώρα 14:30.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κομνηνού Ηρώ

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Διάγραμμα ενοικίασης στον Σ.Σ. Παιανίας

υποδειγμα εγγυητικης ΣΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ