Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. παρατείνει μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 09:00 και λήξη την 14:00, την υποβολή των προσφορών της υπ’ αριθμ. 8/2020  με αρ. πρωτ. 66709 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη στη Διαχείριση Μισθώσεων»
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.
Για τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
                                                                               Ο  Διευθύνων Σύμβουλος
                       Νικολάου Περικλής