Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. παρατείνει μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 09:00 και λήξη την 14:00, την υποβολή των προσφορών της  υπ’ αριθμ. 7/2020 με  αρ. πρωτ. 66708  διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών Ι και ΙΙ στη Διαχείριση Μισθώσεων»
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

 

Για τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
                                                                               Ο  Διευθύνων Σύμβουλος
                       Νικολάου Περικλής