Ανακοίνωση

για την παράταση του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο

«ΕΡΓΟ ΑΝΑΤΑΞΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 257/A10/09-07-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση και αποφασίσθηκε να εκδοθεί Τεύχος Μεταβολών για το διαγωνισμό «ΕΡΓΟ ΑΝΑΤΑΞΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 17η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ