Ανακοίνωση

Παράταση του ανοιχτού διαγωνισμού για την

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.»

 

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. παρατείνει μέχρι την 12η Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00  την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών του υπ’ αριθμ. 2/2019 ανοικτού διαγωνισμού με Α.Α. Συστήματος 75557 για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» λόγω τεχνικού προβλήματος του  ΕΣΗΔΗΣ.