ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Μελέτη και Ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος καταχώρησης και επικύρωσης εγγράφων με βάση την τεχνολογία blockchain».

 

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. παρατείνει μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 09:00 και λήξη την 12:00, την υποβολή των προσφορών του υπ’ αριθμ. 6/2019 συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Μελέτη και Ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος καταχώρησης και επικύρωσης εγγράφων με βάση την τεχνολογία blockchain»

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

 

                   Για τη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ

 

          Ο  Διευθύνων Σύμβουλος

 

           Νικολάου Περικλής