Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. παρατείνει εκ νέου μέχρι την 10η  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 09:00 και λήξη την 14:00, την υποβολή των προσφορών της  υπ’ αριθμ. 7/2020 με  αρ. πρωτ. 66708  διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών Ι και ΙΙ στη Διαχείριση Μισθώσεων»
                   Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

 

Για τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος

Νικολάου Περικλής