Ανακοίνωση

Παράταση πλειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Μίσθωσης

Αμαξοστασίου σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. παρατείνει μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ΄αριθμ. 3/2021 πλειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Μίσθωσης Αμαξοστασίου σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).

               Για τη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ

          Ο  Διευθύνων Σύμβουλος

           Νικολάου Περικλής