16 Ιουνίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενίσχυση κερδοφορίας της ΓΑΙΑΟΣΕ το 2020 παρά τη μείωση εσόδων

 

Σημαντική ενίσχυση αποδοτικότητας, καταγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα 2020, της ΓΑΙΑΟΣΕ, εταιρείας διαχείρισης σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας (εκτάσεις και κτίρια) και τροχαίου υλικού.

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μείωση εξαιτίας των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε 18,7 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 19,4 το 2019, σημειώνοντας μείωση 3%. Ωστόσο το κέρδη μετά  από φόρους σημείωσαν άνοδο από 15,8 εκατ.  το 2019 σε 18,7 εκατ. ευρώ το 2020, αύξηση 10%. Η σημαντική αύξηση κερδοφορίας οφείλεται στον εξορθολογισμό των δαπανών και την αποτελεσματική προσαρμογή στις έκτακτες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία.

Σημειώνεται ότι με την εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19 και τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που ελήφθησαν η Εταιρεία έλαβε σειρά έκτακτων μέτρων. Πρωταρχικός στόχος των μέτρων αυτών ήταν η διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων της και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη δραστηριότητα και λειτουργία της Εταιρείας.

Βέβαια τα έσοδα της Εταιρείας, από πολλά μισθωμένα ακίνητα μειώθηκαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά 40% με ανάλογη μείωση εισπράξεων με βάση τις προβλέψεις  που θεσμοθετήθηκαν για μισθωτές, που είναι επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας και φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο η απώλεια εσόδων υπερκαλύφθηκε  μια σειρά ενεργειών προσαρμόζοντας όλες τις δραστηριότητες προσαρμόστηκαν στις έκτακτες συνθήκες.

Το 2020, στο πλαίσιο της προσπάθειας καλύτερης αξιοποίησης των σιδηροδρομικών ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ,  συνέχισε η υλοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ιδίους πόρους της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Η εταιρεία έως σήμερα έχει αναπτύξει φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,18 kwp στο Θριάσιο Πεδίο καθώς και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 998,07 kwp σε στέγη ακινήτου στο Θριάσιο Πεδίο.

 

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020, ο πρόεδρος της ΓΑΙΑΟΣΕ  Κώστας Κεσεντές, δήλωσε: «Η βελτίωση της κερδοφορίας παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, αποδεικνύει ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των αποτελεσμάτων αρκεί να υπάρχει το ανάλογο σχέδιο και η θέληση για μεγαλύτερη προσπάθεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ Περικλής Νικολάου, είπε: «Η αναπάντεχη υγειονομική κρίση, παρά τις σημαντικές αρνητικές συνέπειες ισχυροποίησε τελικά την ΓΑΙΑΟΣΕ καθώς συνεχίζουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά την προσπάθειά μας. Στόχος μας η  διαχείριση της ακίνητης περιουσίας καθώς και του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού να γίνει αναπτυξιακό εργαλείο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.»

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, με μέτοχο την ΕΕΣΥΠ και δραστηριοποιείται στη διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας (εκτάσεις και κτίρια) και του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.

Πληροφορίες: Μάρω Πολιτάκη, τηλ +30 210 83 18 158 /εσ.255