Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α’ Φάσης και με στόχο την τήρηση των υψηλότερων προτύπων αντικειμενικότητας και διαφάνειας του Διαγωνισμού, οι απαντήσεις επί ερωτημάτων που τέθηκαν από Ενδιαφερόμενους καθίστανται διαθέσιμες σε όλους τους Ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα της ΓΑΙΑΟΣΕ ανωνύμως.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ