Ανακοίνωση για την παράταση του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την δυνατότητα μετατροπής των οχημάτων Stadler GTW-2/6 Railbuses από ντιζελοκίνητα σε πλήρως ηλεκτροκίνητα»

 

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 55376/25-01-2019 του Διευθύνοντος Συμβούλου δόθηκε παράταση για το διαγωνισμό «Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την δυνατότητα μετατροπής των οχημάτων Stadler GTW-2/6 Railbuses από ντιζελοκίνητα σε πλήρως ηλεκτροκίνητα».

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ