ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 378/Α3/14.6.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Linkedin της ΓαιαΟΣΕ (GaiaOSE S.A | LinkedIn) και του Yπερταμείου (Growthfund | LinkedIn).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων είναι η 21/07/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Η προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης βασίζεται στις διατάξεις του Ν.4972/2022 (ΦΕΚ 181/23-09-2022) και ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 37.