Παράταση πλειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Μίσθωσης

Mίσθωσης ακίνητου στον ΣΣ Κρυονερίου Αιτωλοακαρνανίας

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. παρατείνει μέχρι την μέχρι την 12η Ιουνίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00:00 την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ΄αριθμ. 1/2023 πλειοδοτικού διαγωνισμού Μίσθωσης ακίνητου στον ΣΣ Κρυονερίου Αιτωλοακαρνανίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Λαχανά

Τηλέφωνο: 210-8318206, Κ: 6947194888, alachana@gaiaose.gr

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr