- ΓΑΙΑ ΟΣΕ - https://www.gaiaose.com -

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι 100% μέτοχος των εταιρειών:

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ.