- ΓΑΙΑ ΟΣΕ - https://www.gaiaose.com -

Πρόσκληση Εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για το αμαξοστάσιο σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού στην Μενεμένη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει προσκαλεί ενδιαφερομένους για την εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος προ της διενέργειας του διαγωνισμού μίσθωσης του Αμαξοστασίου σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Η προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr, από όπου θα μπορούν να την παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 19/03/2021.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την Πρόσκληση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 
  ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ_ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ                             ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ_ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ_ΑΠ01

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ_ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ_ΑΠ02              ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ_ΟΨΕΙΣ_ΑΠ04

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ_ΤΟΜΕΣ_ΑΠ03                                ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ

ΣΤ01                                                                            ΣΤ02

ΣΤ03                                                                            ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ Τ1