- ΓΑΙΑ ΟΣΕ - https://www.gaiaose.com -

ΕΡΓΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ανατάξεις, Ανακατασκευές και Μετασκευές οχημάτων τροχαίου υλικού

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., διαβλέποντας τις μεταφορικές ανάγκες της εγχώριας και διεθνούς αγοράς αλλά και τον ρόλο του σιδηροδρόμου στις τουριστικές δραστηριότητες  της χώρας, προετοιμάζει διαγωνιστική διαδικασία για:

Στα οχήματα θα γίνουν οποιεσδήποτε εργασίες απαιτούνται ώστε κάθε όχημα να επανέλθει σε κανονική λειτουργική κατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του ,τους εκάστοτε ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς και όλες τις καθιερωμένες διαδικασίες ποιότητας. Η παραλαβή των οχημάτων θα γίνει αφού πραγματοποιηθούν όλες οι διαδικασίες και έλεγχοι που ορίζονται από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του κάθε τύπου τροχαίου υλικού.

Τα οχήματα αφού επανέλθουν σε λειτουργική κατάσταση, θα είναι διαθέσιμα για μίσθωση σε σιδηροδρομικές εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 

Μετασκευές φορταμαξών τύπου Gbs πλατφόρμες μεταφοράς container

Ανατάξεις κινητήριου τροχαίου υλικού

 

Επισκευή και εκσυγχρονισμός Αμαξοστασίου Θεσσαλονίκης

Το παλιό Αμαξοστάσιο των αυτοκινηταμαξών στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, εμβαδού 2562 m2, θα ανακατασκευαστεί και θα ανακαινιστεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για στάθμευση και φύλαξη ελκτικού τροχαίου υλικού.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει προχωρήσει στην εκπόνηση μελετών των απαιτούμενων επισκευών και διαμόρφωσης χώρων του εν λόγω αμαξοστασίου. Πιο συγκεκριμένα οι επισκευές και διαρρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Αμαξοστάσιο είναι οι εξής:

Οι μελέτες εφαρμογής θα έχουν ολοκληρωθεί περίπου μέχρι το τέλος του 2017 και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός για την υλοποίηση των μελετών εφαρμογής. Το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε τρεις με τέσσερις μήνες.

Νότια όψη αμαξοστασίου

 

Δημιουργία χώρων φύλαξης και στάθμευσης τροχαίου υλικού

Λαμβάνοντας υπ όψιν την προστασία του τροχαίου υλικού και την διεθνή πρακτική, έχει κριθεί ως στρατηγικής σημασίας και τελείως απαραίτητη ενέργεια η δημιουργία χώρων φύλαξης και στάθμευσης του τροχαίου υλικού.

Για την επιλογή τέτοιων χώρων συνεκτιμώνται :

-Η εγγύτητα σε εργοστάσια και μηχανοστάσια τροχαίου υλικού.

-Η ύπαρξη επαρκούς γραμμολογίας σε κάθε χώρο με σκοπό την επιθυμητή χωρητικότητα και την μείωση του κόστους.

-Η σημερινή χρήση των χώρων αυτών.

– Η αποφυγή των πρόσφατων θανατηφόρων ατυχημάτων από την στάθμευση στις γραμμές με ηλεκτροκίνηση.

-Η εξάλειψη της καταστροφής των μονάδων και της κλοπής μετάλλων η οποία έχει σαν συνέπεια όχι μόνο την αχρήστευση και θέση σε ακινησία χρήσιμου τροχαίου υλικού αλλά και την απομείωση της αξίας εκποίησης του άχρηστου υλικού.

-Η διαθεσιμότητα των χώρων από τον διαχειριστή υποδομής.

-Η χρηματοδότηση των έργων και από την εκποίηση των άχρηστων μονάδων που υπάρχουν στους χώρους αυτούς ,

– Η προεκτίμηση για την μέγιστη συνολική απαιτούμενη χωρητικότητα για τα επόμενα 10 χρόνια .

-Η αναβάθμιση των γύρω περιοχών ,στις οποίες ήδη σταθμεύουν αφύλαχτες μονάδες τροχαίου υλικού, με την αποφυγή συνάθροισης και διαμονής παραβατικών ατόμων και την αποφυγή υγειονομικών προβλημάτων.

Στους επιλεγμένους χώρους θα εκτελεσθούν, κατόπιν αναθέσεων μελετών και σύνταξης τευχών δημοπράτησης, έργα περίφραξης σταθερής κατασκευής , διάδρομοι από σκυρόδεμα, φωτισμός, συστήματα ασφαλείας, πυροπροστασία, άλλες επι μέρους εγκαταστάσεις τηλελέγχου πρόσβασης και ασφαλείας καθώς και αναβάθμιση, προσθήκες και συντήρηση της υπάρχουσας σιδηροδρομικής υποδομής.

Δημιουργία χώρων φύλαξης και στάθμευσης

 

Εφαρμογή Τηλεματικής σε τροχαίο υλικό

Η ΓΑΙΑΟΣΕ, έχοντας σαν στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του τροχαίου, σχεδιάζει την ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογής τηλεματικής σε ελκτικό τροχαίο υλικό. Ηεφαρμογή αυτή έχει σαν στόχο την -σε πραγματικό χρόνο- παρακολούθηση της θέσης και της λειτουργικής συμπεριφοράς του ελκτικού τροχαίου υλικού που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:

Τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν:

Η ανάλυση των πιο πάνω δεδομένων παρέχει στοιχεία που αφορούν:

Η αποτελεσματική εκμετάλλευση των πιο πάνω δεδομένων, αναβαθμίζει την αξία του τροχαίου υλικού, παρέχοντας ταυτόχρονα στοιχεία για την εξοικονόμηση πόρων, από την συντήρησή του.

Επιπλέον, η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει μελετήσει και υποβάλλει πρόταση, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος, για την δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων επί μη ηλεκτροδοτούμενων σιδηροδρομικών οχημάτων (π.χ. πλατφόρμες).