- ΓΑΙΑ ΟΣΕ - https://www.gaiaose.com -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΜΠΕ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΣΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΓΑΙΑΟΣΕ A.E. (Λεωφ. Λιοσίων 301, 10445, Αθήνα, τηλ. 2108318158, Fax: 2108318558, e-mail: gaiaose@gaiaose.gr) ως αρχή σχεδιασμού για τη ΣΜΠΕ αξιοποίησης ακινήτου ΟΣΕ Κοζάνης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β’ 1225):

 

Η ΣΜΠΕ βρίσκεται επίσης αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της αρχής σχεδιασμού (www.gaiaose.gr).

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΣΕ

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ