Παράταση του ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.»  

Ανακοίνωση

Παράταση του ανοιχτού διαγωνισμού για την

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.»

 

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. παρατείνει μέχρι την 12η Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00  την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών του υπ’ αριθμ. 2/2019 ανοικτού διαγωνισμού με Α.Α. Συστήματος 75557 για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» λόγω τεχνικού προβλήματος του  ΕΣΗΔΗΣ.