Αξιοποίηση Ακινήτων

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση ακίνητα στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου για κάθε νόμιμη χρήση.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Μαραβέγια Μαρία ή τον κο Ροδόγλου Θεόδωρο.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ μπορείτε να περιηγηθείτε στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) της εταιρείας.