Χορήγηση Στοιχείων Κτηματολογίου

Σύμφωνα με τον ν.3891/2010 η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι αρμόδια για την τήρηση του Κτηματολογίου των σιδηροδρομικών ακινήτων και τη χορήγηση σχετικών στοιχείων σε όποιον ενδιαφέρεται.

Η εταιρεία έχει καταγράψει και αποτυπώσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ και έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) για τη διαχείριση των πληροφοριών.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για τη χορήγηση στοιχείων ορίων απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για πληροφορίες σχετικά με νέες απαλλοτριώσεις παρακαλούμε επικοινωνήσετε με την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.  (www.ergose.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ μπορείτε να περιηγηθείτε στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) της εταιρείας.

Διαδικασία

Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή κατά την υποβολή αιτήματος για τη χορήγηση ορίων απαλλοτρίωσης παρακαλούμε:
 

Όροι και τιμοκατάλογος χορήγησης στοιχείων κτηματολογίου