ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ

  • Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Σταματάκης
  • Διευθύνων Σύμβουλος, Αθανάσιος Σχίζας
  • Εκτελεστικό μέλος, Δημήτριος Νεόφυτος
  • Μέλος, Μαρία Λεβαντή
  • Μέλος, Ιωακείμ Παπάκης
  • Μέλος, Ιωάννης Φλώρος