Μικροί Σιδηροδρομικοί Σταθμοί

Η αξιοποίηση των μικρών σιδηροδρομικών σταθμών στοχεύει στην συντήρηση του μεγάλου κτιριακού δυναμικού των σιδηροδρόμων σε ολόκληρη τη χώρα, συμβάλλοντας παράλληλα θετικά στις τοπικές οικονομίες δημιουργώντας προϋποθέσεις άμεσης και έμμεσης απασχόλησης.

 

Η υλοποίηση των έργων αξιοποίησης ακινήτων μικρών σιδηροδρομικών πραγματοποιείται σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και ιδιώτες επενδυτές. 

Vraxneikon

Ανάπλαση Σιδηροδρομικού Σταθμού Βραχνέϊκων σε συνεργασία με τον Δήμο