Μη Σιδηροδρομικά Ακίνητα

Στο χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. περιλαμβάνονται ακίνητα τα οποία δεν εξυπηρετούν ανάγκες της σιδηροδρομικής υποδομής και τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται παλαιοί –κατηργημένοι- σιδηροδρομικοί σταθμοί ή ολόκληρες σιδηροδρομικές, αστικά ακίνητα, παλαιά αμαξοστάσια, εργοστάσια συντήρησης τροχαίου υλικού κ.α. 

 Η αξιοποίηση παλαιών σιδηροδρομικών ακινήτων και η ένταξη σημαντικών εκτάσεων στις λειτουργίες των πόλεων συμβάλει στην αστική ανάπλαση περιοχών στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και την τόνωση τοπικών οικονομιών.