Οικονομικά Στοιχεία

Τα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. ανά χρήση: