Οργανόγραμμα

Η εταιρεία διαθέτει ευέλικτο οργανωτικό μοντέλο απασχολώντας 20 καταρτισμένα στελέχη.

GAIAOSE Chart