Ακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Ανακοίνωση

για την ακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ακυρώνει το διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και θα τον επαναπροκηρύξει στο αμέσως προσεχές διάστημα.

 

                                                           Αθήνα, 07 Φεβρουαρίου 2018

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ