ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΓΚΟΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθ. 252/Α1/24-4-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 252/Α1/24-4-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση  Εμπορευματικού Κέντρου στο χώρο του πρ. Στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη» και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.

Το «Ακίνητο» είναι το γεωτεμάχιο με Α.Κ. 11892 και ΚΑΕΚ 190451006009/0/0 το οποίο έχει έκταση περί τα 670 στρέμματα, πλέον ή έλαττον (672.269,630 τ.μ. κατά τίτλο ή 671.565,00 τ.μ. κατά το κτηματολογικό απόσπασμα] ή ενιαίο τμήμα αυτού το οποίο δε θα υπολείπεται των 500 στρεμμάτων, και βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Διαβατών της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης, εντός των ορίων του Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 304/ΑΑΠ/07.11.2011: «Έγκριση-Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης»).  Συνορεύει προς βορρά με ασφαλτοστρωμένη οδό που ξεκινά από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και καταλήγει στην εσωτερική περιφερειακή οδό (παλαιά Συμμαχική οδός), στο νότο συνορεύει με σειρά γεωτεμαχίων που έχουν πρόσωπο στην οδό Πόντου, ανατολικά συνορεύει επίσης με ιδιοκτησίες με πρόσωπο επί της οδού Μικράς Ασίας και δυτικά με τον αυθαίρετο οικισμό Αγία Σοφία και το Σωφρονιστικό Κατάστημα Διαβατών.

Στρατηγικός στόχος της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. αποτελεί η δημιουργία ενός Εμπορευματικού Κέντρου Διεθνούς Εμβέλειας που θα συμβάλει στην αύξηση των σιδηροδρομικώς μεταφερόμενων εμπορευματικών φορτίων και στην ανάδειξη της χώρας ως βασικής πύλης διακίνησης εμπορευμάτων στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω σύμβασης παραχώρησης. Ο Ανάδοχος που θα προκύψει μετά το πέρας της Β Φάσης του Διαγωνισμού θα συστήσει ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού (Παραχωρησιούχος) που θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση για 50 έτη του Εμπορευματικού Κέντρου συνδυασμένων μεταφορών που θα κατασκευαστεί, με ταυτόχρονη καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε

Επισημαίνεται ότι, το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι αποκλειστικά η συμφερότερη οικονομική προσφορά.

Το τεύχος της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. www.gaiaose.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 8η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.  

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την Προκήρυξη μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301 και Σιώκου, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 210 8318158, fax: + 30 210 8318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

                                                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ


Προκήρυξη