Προκήρυξη Συνοπτικών Διαγωνισμών

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικών διαγωνισμών με βάση τις διατάξεις του ν.4412/2016, τους οποίους ενέκρινε το Δ.Σ της εταιρείας με τις υπ’ αριθμ. 245/Α2/14-12-2017 και 245/Α2.I/14-12-2017 αποφάσεις του, για την επιλογή συνεργατών, φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για διάφορες ανάγκες της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 12η Ιανουαρίου 2018.

 

Διαγωνισμός Νο1

Διαγωνισμός Νο2

Διαγωνισμός Νο3

Διαγωνισμός Νο4

Διαγωνισμός Νο5

Διαγωνισμός Νο6