ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Παράταση προθεσμίας

για την υποβολή προτάσεων του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 244/A1/30-11-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση για το διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 9η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2018

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ