ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ Σ.Σ.ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 48352/05-01-18 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, για την εκμίσθωση καφεστιατορίου – κυλικείου και λοιπών εμπορικών χώρων εμβαδού 220,00 τ.μ. και ακάλυπτης έκτασης 90.00 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκονται εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιανοκλαδίου, ορίζεται η 23η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα  14:00 μ.μ.