ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ Σ.Σ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 48353/05-01-18 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, για την εκμίσθωση του καφεστιατορίου – κυλικείου και λοιπών εμπορικών χώρων εμβαδού 110,00 τ.μ. και ακάλυπτης έκτασης 28.00 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκονται εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου, ορίζεται η 24η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα  14:00 μ.μ.